STRONA GŁÓWNA FIRMY PolGer - WROCŁAW Profesjonalna obsługa i doradztwo

strony nasze używają tylko tych ciasteczek, które są generowane automatycznie przez microsoft i google;
jeśli osobie odwiedzającej nasze strony to nie odpowiada to należy opuścić naszą stronę

Chcesz do nas napisać? mamy coś zmienić - dodać na tej stronie? naciśnij tutaj

URZĄD MARSZAŁKOWSKI przydatne informacje

Administracja       WYKAZ GMIN       Straż Miejska  
     
       


Urząd Wojewódzki

50-951 Wrocław pl. Powst. Warszawy 1
info@DUW.pl www
telefon: 71 340 62 73


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
50-411 Wrocław

Wyb. J. Słowackiego 12/14
UMWD@UMWD.pl www.UMWD.DolnySlask.pl
telefon: 71 776 90 00


Urząd Miejski
Wrocławia
50-141 Wrocław pl. Nowy targ 1/8
kum@UM.wroc.pl
www
telefon: 71 777-70-00

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Telefon centrala: 71 776 90 00
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piatek: 7.30 - 15.30 środa: 8.00 - 16.00
CENTRUM INFORMACJI O URZĘDZIE tel. 71 776 90 53, tel. 71 776 93 29, fax 71 776 93 13
e-mail: umwd@dolnyslask.pl
NIP 899-22-33-911 REGON 931950382


Urząd Marszałkowski informuje, że na stronie internetowej www.archiwa.gov.pl znajduje się wykaz zlikwidowanych jednostek samorządowych, których dokumentację osobową i płacową przechowuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Po wejściu na stronę należy wybrać Bazy Danych/Dokumentacja osobowa i płacowa.

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w Urzędzie Marszałkowskim

 

Kontakt: Dział Obsługi Administracyjnej w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

   

Powiaty Dolnego Śląska

Powiaty grodzkie:

1. Jelenia Góra
2. Legnica
3. Wrocław

Powiaty ziemskie:

1. powiat bolesławiecki http://www.bip.powiatboleslawiecki.pl/
2. powiat dzierżoniowski http://bip.pow.dzierzoniow.pl/
3. powiat głogowski http://www.glogowsp.sbip.pl/
4. powiat górowski http://www.bip.powiatgora.pl/
5. powiat jaworski http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/
6. powiat jeleniogórski http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/
7. powiat kamiennogórski http://www.kamienna-gora.pl/
8. powiat kłodzki http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
9. powiat legnicki http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/
10. powiat lubański http://bip.powiatluban.pl/
11. powiat lubiński http://www.powiat-lubin.pl/page.php?id=11
12. powiat lwówecki http://www.bip.powiatlwowecki.pl/
13. powiat milicki http://bip.milicz-powiat.pl/
14. powiat oleśnicki http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=110&id=330
15. powiat oławski http://www.bip.starostwo.olawa.pl/
16. powiat polkowicki http://starostwo.polkowice.sisco.info/
17. powiat strzeliński http://powiat.strzelinski.sisco.info/
18. powiat średzki http://powiat.sredzki.slaski.sisco.info/
19. powiat świdnicki http://www.bip1.powiat.swidnica.pl/bip/index.php
20. powiat trzebnicki http://www.powiat.trzebnica.pl/
21. powiat wałbrzyski http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/
22. powiat wołowski http://powiat.wolowski.sisco.info/
23. powiat wrocławski http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/
24. powiat ząbkowicki http://www.bip.zabkowicki.powiat.pl/
25. powiat zgorzelecki http://www.powiat.zgorzelec.pl/cms/?id=56
26. powiat złotoryjski http://bip.zlotoryja.dolnyslask.pl/

Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.


Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.


W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców.


Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa odrębna ustawa.


W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku

Wiceprzewodniczący Sejmiku :

 

Komisje Sejmiku

Strona internetowa Sejmiku: http://sejmik.dolnyslask.pl

Zarząd województwa jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzi 5 osób: marszałek, dwóch wicemarszałków i dwaj członkowie zarządu. W dniu 5 marca 2008 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałami nr: XXIV/322/2008 - Marszałek Marek Łapiński XXIV/325/2008 - Wicemarszałek Tadeusz Drab XXIV/326/2008 - Wicemarszałek Piotr Borys XXIV/327/2008 - Członek Zarządu Zbigniew Szczygieł XXIV/328/2008 - Członek Zarządu Grzegorz Roman wybrał Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Dolnosląskiego. W dniu 18 czerwca 2009 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLI/656/2009 przyjął rezygnację Wicemarszałka Piotra Borysa z członkostwa w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego jewództwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLIII/691/2009 przyjął rezygnację Wicemarszałka Tadeusza Draba z członkostwa w Zarządzie Województwa Dolnośląskiego W dniu 23 lipca 2008 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałami nr: XLIII/692/2009 - Wicemarszałek Jerzy Łużniak XLIII/693/2009 - Wicemarszałek Stanisław Longawa wybrał Wicemarszałków Zarząd Województwa jest wybierany przez Sejmik Województwa. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności: 1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa, 2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, 3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa, 4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie, 5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi, 6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników, 7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego . Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa . Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu województwa z głosem doradczym. Szczegółowy zakres zadań określa: Uchwała Nr 3090/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza Uchwała Nr 3188/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3090/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza Uchwała Nr 3468/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3090/III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza
PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU:
Pełnomocnik Zarządu ds. Rzeki Odry
Pełnomocnik Zarzadu ds. Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki Zdrowotnej
PEŁNOMOCNICY MARSZAŁKA:
Pełnomocnik Marszałka ds. Komunikacji Społecznej
Pełnomocnik Marszałka ds. EURO
Pełnomocnik Marszałka ds. dialogu ze środowiskami twórczymi i artystycznymi regionu

NIE PODAJEMY NAZWISK MARSZAŁKA I INNYCH DYREKTORÓW z powodu częstych zmian
wystarczy zadzwonić i spytać kto jest aktualnie na stolcu

 

SEKRETARIATY CZŁONKÓW ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:


Marszałka Województwa Dolnośląskiego:
pok. 208 tel. 71 776 90 17, fax 71 341 81 48


Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego:
pok. 100 tel. 71 776 93 39, tel. 71 776 90 02
fax 71 776 93 30


Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego:
pok. 409 tel. 71 776 93 44, fax 71 776 93 59


- Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego:
pok. 221 tel. 71 776 93 55, fax 71 776 98 11


Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego:
pok. 103 tel. 71 776 93 58, tel. 71 776 91 18


PIECZĄTKI w 5 MINUT ! SUCHE STEMPLE PIECZĘCIE LAKOWE i LAK OPRAWA I LAMINOWANIE DOKUMENTÓW

   
   

WYKAZ WSZYSTKICH GMIN DOLNOŚLĄSKICH
Z ADRESAMI ICH SERWISÓW INTERNETOWYCH

NAZWA GMINY ADRES WWW

Gmina Bardo http://www.region-walbrzych.org.pl/bardo/
Gmina Bielawa http://www.bielawa.pl
Gmina Bierutów http://www.bystrzycaklodzka.pl/
Gmina Bogatynia http://www.bogatynia.pl/
Gmina Bolesławiec http://www.boleslawiec.net.pl
Gmina Bolków http://www.bolkow.pl
Gmina Borów http://www.borow.ug.gov.pl
Gmina Brzeg Dolny http://www.brzegdolny.pl
Gmina Bystrzyca Kłodzka http://www.bystrzycaklodzka.pl/
Gmina Chocianów http://www.chocianow.pl
Gmina Chojnów http://wwww.gmina-chojnow.pl/
Gmina Ciepłowody http://www.cieplowody.pl
Gmina Cieszków http://www.cieszkow.pl
Gmina Czarny Bór http://www.czarny-bor.bazagmin.pl/
Gmina Czernica http://www.czernica.iap.pl/
Gmina Długołęka http://www.gmina.dlugoleka.pl
Gmina Dobromierz http://www.dobromierz.pl/
Gmina Dobroszyce http://www.dobroszyce.pl
Gmina Domaniów http://www.domaniow.bazagmin.pl/
Gmina Dziadowa Kłoda http://www.bip.dziadowakloda.pl/
Gmina Dzierżoniów http://www.ug.dzierzoniow.pl/page/index.php
Gmina Gaworzyce http://www.gaworzyce.sbip.pl/
Gmina Głogów http://www.ugglogow.com.pl/www/index.php
Gmina Głuszyca http://wwww.gluszyca.pl/
Gmina Góra http://www.gora.com.pl/
Gmina Grębocice http://www.grebocice.com.pl
Gmina Gromadka http://www.gromadka.pl
Gmina Gryfów Śląski http://www.gryfow.pl
Gmina Janowice Wielkie http://www.janowicewielkie.prv.pl
Gmina Jaworzyna Śląska http://www.jaworzyna.net/2004/index.html
Gmina Jelcz Laskowic http://www.jelcz-laskowice.pl
Gmina Jemielno http://www.bip.jemielno.cil.pl
Gmina Jerzmanowa http://www.jerzmanowa.republika.pl
Gmina Jeżów Sudecki http://www.jezowsudecki.pl
Gmina Jordanów Śląski http://www.jordanowslaski.pl
Gmina Kamieniec Ząbkowicki http://www.kamzab.pl/pl
Gmina Kamienna Góra http://www.kamiennagora.kei.pl/
Gmina Kąty Wrocławskie http://www.katywroclawskie.pl
Gmina Kłodzko http://www.gmina.klodzko.pl
Gmina Kobierzyce http://www.ugk.pl
Gmina Kondratowice http://kondratowice.ibip.wroc.pl/public/
Gmina Kostomłoty http://www.kostomloty.pl
Gmina Kotla http://www.kotla.pl/index2.html
Gmina Krośnice http://www.krosnice.pl/wwww
Gmina Krotoszyce http://www.krotoszyce.gminyrp.pl/
Gmina Kunice http://www.kunice.pl
Gmina Lądek Zdrój http://www.ladek.pl/
Gmina Legnickie Pole http://www.legnickiepole.pl
Gmina Leśna http://www.lesna.pl/lesna1/index.php
Gmina Lewin Kłodzki http://www.lewin-klodzki.pl/
Gmina Lubań http://www.luban.ug.gov.pl/
Gmina Lubawka http://www.lubawka.net.pl/
Gmina Lubin http://www.ug.lubin.pl/
Gmina Lubomierz http://www.lubomierz.pl/
Gmina Lwówek Śląski http://www.lwowekslaski.pl/
Gmina Łagiewniki http://www.lagiewniki.pl/
Gmina Malczyce http://www.malczyce.wroc.pl/
Gmina Marcinowice http://www.marcinowice.lap.pl/
Gmina Marciszów http://www.marciszow.pl/
Gmina Męcinka http://bip.mecinka.pl/gmina/
Gmina Mieroszów http://www.mieroszow.pl/
Gmina Mietków http://www.mietkow.com/
Gmina Międzybórz http://www.bip.miedzyborz.pl/
Gmina Międzylesie http://www.miedzylesie.pl/
Gmina Miękinia http://www.miekinia.pl/www/
Gmina Milicz http://www.milicz.pl/
Gmina Miłkowice http://www.bip.milkowice.dolnyslask.pl/
Gmina Mirsk http://www.mirsk.pl/mirsk_nowy/index.php
Gmina Mściwojów http://www.msciwojow.pl/
Gmina Mysłakowice http://www.myslakowice.pl/
Gmina Niechlów http://bip.wokiss.pl/niechlow/
Gmina Niemcza http://www.um.niemcza.pl/
Gmina Nowa Ruda http://www.bip.gmina.nowaruda.pl/
Gmina Nowogrodziec http://www.nowogrodziec.net/
Gmina Oborniki Śląskie http://www.oborniki-slaskie.pl/
Gmina Oleśnica http://www.olesnica.wroc.pl/
Gmina Olszyna http://www.olszyna.pl
Gmina Oława http://www.bip.gminaolawa.pl/
Gmina Osiecznica http://www.osiecznica.ug.gov.pl/
Gmina Paszowice http://www.paszowice.pl/
Gmina Pęcław http://www.peclaw.ug.gov.pl/
Gmina Pielgrzymka http://www.pielgrzymka.biz/news.php
Gmina Pieńsk http://www.piensk.com.pl/
Gmina Platerówka http://www.platerowka.bazagmin.p/
Gmina Podgórzyn http://www.podgorzyn.pl/
Gmina Polkowice http://www.polkowice.pl/
Gmina Prochowice http://www.prochowice.com//nowa/index.php
Gmina Prusice http://www.prusice.iap.pl/
Gmina Przemków http://www.przemkow.pl/nowa2/index.php
Gmina Przeworno http://www.przeworno.pl/
Gmina Radków http://www.radkowklodzki.pl/dane/
Gmina Radwanice http://www.radwanice.sisco.pl/
Gmina Rudna http://www.rudna.pl/
Gmina Ruja http://www.ruja.pl/
Gmina Siekierczyn http://www.siekierczyn.pl .
Gmina Sobótka http://www.sobotka.pl/
Gmina Stara Kamienica http://www.starakamienica.pl/
Gmina Stare Bogaczowice http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/
Gmina Stoszowice http://www.stoszowice.pl/
Gmina Stronie Śląskie http://www.stronie.pl/
Gmina Strzegom http://www.strzegom.pl/2004/index.htm
Gmina Strzelin http://www.strzelin.pl/
Gmina Sulików http://www.sulikow.pl/
Gmina Syców http://www.sycow.pl/
Gmina Szczytna http://www.szczytna.pl/
Gmina Ścinawa http://www.scinawa.com.pl/
Gmina Środa Śląska http://www.srodaslaska.pl/www/main.xml
Gmina Świdnica http://www.gmina.swidnica.pl/
Gmina Świerzawa http://www.swierzawa.pl/index.php
Gmina Święta Katarzyna http://www.sw-katarzyna.pl/swk/index.php
Gmina Trzebnica http://www.trzebnica.pl/
Gmina Twardogóra http://www.twardogora.pl/
Gmina Udanin http://www.udanin.pl/
Gmina Walim http://www.region-walbrzych.org.pl/walim/
Gmina Warta Bolesławiecka http://www.wartabol.pl/
Gmina Wądroże Wielkie http://bip.wadrozewielkie.dolnyslask.pl/
Gmina Wąsosz http://bip.wasosz.dolnyslask.pl/
Gmina Węgliniec http://www.wegliniec.pl/
Gmina Wiązów http://www.wiazow.pl/
Gmina Wińsko http://www.winsko.pl/
Gmina Wisznia Mała http://www.wiszniamala.pl/
Gmina Wleń http://www.wlen.pl/
Gmina Wołów http://www.wolow.pl/
Gmina Zagrodno http://www.zagrodno.pl/
Gmina Zawonia http://www.zawonia.pl/
Gmina Ząbkowice Śląskie http://www.zabkowiceslaskie.pl/
Gmina Zgorzelec http://www.gmina.zgorzelec.pl/
Gmina Ziębice http://www.ziebice.pl/
Gmina Złotoryja http://www.zlotoryja.com.pl/
Gmina Złoty Stok http://www.zlotystok.net/
Gmina Żarów http://bip.zarow.dolnyslask.pl/
Gmina Żmigród http://www.zmigrod.com.pl/
Gmina Żórawina http://www.zorawina.pl/
Gmina Żukowice http://www.zukowice.pl
Miasto Bielawa http://www.bielawa.pl/
Miasto Boguszów-Gorce http://www.boguszow-gorce.eu
Miasto Bolesławiec http://www.um.boleslawiec.pl
Miasto Chojnów http://www.chojnow.net.pl
Miasto Duszniki Zdrój http://www.duszniki.pl/
Miasto Dzierżoniów http://www.dzierzoniow.pl/pl/site
Miasto Głogów http://www.glogow.pl
Miasto Jawor http://www.jawor.pl/jawor
Miasto Jedlina Zdrój http://www.region-walbrzych.org.pl/jedlina/
Miasto Jelenia Góra http://www.jeleniagora.pl/www
Miasto Kamienna Góra http://www.kamienna-gora.pl
Miasto Karpacz http://www.karpacz.pl
Miasto Kłodzko http://www.klodzko.pl/
Miasto Kowary http://www.kowary.pl
Miasto Kudowa Zdrój http://www.kudowa.pl/
Miasto Legnica http://www.legnica.um.gov.pl
Miasto Lubań Śl. http://www.luban.pl/
Miasto Lubin http://www.lubin.pl/
Miasto Nowa Ruda http://www.um.nowaruda.pl/
Miasto Oleśnica http://www.olesnica.pl/
Miasto Oława http://www.um.olawa.pl/
Miasto Piechowice http://www.piechowice.pl/
Miasto Pieszyce http://www.um.pieszyce.pl/
Miasto Piława Górna http://www.pilawagorna.pl/
Miasto Polanica Zdrój http://www.polanica.pl/index.php
Miasto Szczawno Zdrój http://www.szczawno-zdroj.pl/
Miasto Szklarska Poręba http://www.szklarskaporeba.pl
Miasto Świdnica http://www.um.swidnica.pl/news.php
Miasto Świebodzice http://www.swiebodzice.pl/
Miasto Świeradów Zdrój http://www.swieradowzdroj.pl/
Miasto Wałbrzych http://www.um.walbrzych.pl/
Miasto Wojcieszów http://www.wojcieszow.pl/
Miasto Wrocław http://www.wroclaw.pl
Miasto Zawidów http://miasto.zawidow.sisco.info/
Miasto Zgorzelec http://www.zgorzelec.eu/
Miasto Złotoryja http://www.zlotoryja.pl/

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁROCZA 2009 R.


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R. (WERSJA .DOC)


DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R. (WERSJA .PDF)


DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁROCZA 2005 R. DO II PÓŁROCZA 2008 R.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych - Dz. U. z 2005 r. Nr 252, poz. 2128

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R. (WERSJA .DOC)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R. (WERSJA .PDF)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania - Dz. U. z 2005 r. Nr 53, poz. 481

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R. (WERSJA .DOC)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R. (WERSJA .PDF)


DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KWARTAŁU 2003 R. DO IV KWARTAŁU 2004 R.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania - Dz. U. z 2003 r. Nr 113, poz. 1075

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KWARTAŁU 2003 R. DO IV KWARTAŁU 2004 R. (WERSJA .DOC)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KWARTAŁU 2003 R. DO IV KWARTAŁU 2004 R. (WERSJA .PDF)

Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK:


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008r. - Dz. U. z 2008r. Nr 196, poz. 1217

STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK (WERSJA .PDF)

STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK:


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 - M.P. Nr 68, poz. 754

STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK (WERSJA .PDF)

STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK:


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007 - M.P. Nr 71 poz. 714

STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK (WERSJA .PDF)

STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - Dz. U. z 2005r. Nr 260, poz. 2176

STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK (WERSJA .PDF)


STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska - Dz. U. z 2004r. Nr 279, poz. 2758

STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK (WERSJA .PDF)

STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK:


Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2003r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2004 - M.P. z 2003r. Nr 50, poz. 782

STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK (WERSJA .PDF)


STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK:


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska:- Dz. U. z 2003r. Nr 55, poz. 477

STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK (WERSJA .PDF)

ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU

ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU (WERSJA .PDF)


WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

WSKAŹNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH WPR0WADZANYCH DO
POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW
(WERSJA .PDF)


Nr rachunku bankowego na, który należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska:

BZ WBK S.A. 1 O/WROCŁAW

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

79 1090 2398 0000 0006 0801 5985 (Wrocław)

52 1090 2398 0000 0006 0801 5986 (Jelenia Góra)

25 1090 2398 0000 0006 0801 5987 (Legnica)

95 1090 2398 0000 0006 0801 5988 (Wałbrzych)

(na przelewie proszę określić czego opłata dotyczy i za jaki okres)


Opłata produktowa:

11 1090 2398 0000 0001 0061 0112


Opłaty za korzystanie ze środowiska ustala się wg. stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.


Załączniki

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW. 2003 R. DO IV KW.2004 R.doc
(316.5 KB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KW. 2005 R.doc
(352.5 KB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.doc
(735 KB)

WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO
POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW
WSKAZNIKI EMISJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJACYCH WPR0WADZANYCH DO
POWIETRZA Z PROCESOW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW.pdf
(2.95 MB)

ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU
ZASADY POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WYKAZU.pdf
(212.31 KB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008
R.doc
(507 KB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD I PÓŁR. 2009 R.pdf
(2.03 MB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R.
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W I I II KWARTALE 2005 R.pdf
(1.52 MB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008 R.
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD II PÓŁR. 2005 R. DO II PÓŁR. 2008
R.pdf
(7.1 MB)

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R.
DRUKI OBOWIĄZUJĄCE OD IV KW.2003 R. DO IV KW.2004 R.pdf
(1.9 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2009 ROK.pdf
(2.14 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2008 ROK.pdf
(246.61 KB)

STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2007 ROK.pdf
(2.35 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2006 ROK.pdf
(2.68 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2005 ROK.pdf
(1.63 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2004 ROK.pdf
(2.37 MB)

STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK
STAWKI OPŁAT ZA 2003 ROK.pdf
(2.16 MB)
 
NISZCZARKI sprzedaż Bindownice sprzedaż Laminatory sprzedaż Gilotyny i obcinarki sprzedaż

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
telefon 71 347 16 47

straz@StrazMiejska.Wroclaw.pl
www.StrazMiejska.Wroclaw.pl

Zgłoszenia alarmowe oraz bieżące
dotyczące obszaru całego miasta
przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu
986

Strażnicy osiedlowi telefony

Oddział I
ul. Wysoka 6
53-512 Wrocław
Przyjmowanie interwencji tel. 71 347 16 47 całą dobę
Sekretariat
tel. 71 347 16 44
fax: 71 347 16 44
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Zgłoszenia z dzielnic: Krzyki, Stare Miasto, Fabryczna

Oddział II
ul. Pautscha 4
51-651 Wrocław
Przyjmowanie interwencji

tel. 71 347 16 45
fax: 71 347 16 45
godziny pracy:
pn-pt: 6:00 - 21:00
Sekretariat

tel. 71 347 16 46
fax: 71 347 16 46
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30

Zgłoszenia z dzielnic :Psie Pole, Śródmieście

Oddział III
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
Referat Wykroczeń
tel. 71 347 16 37
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 20:30 Sekretariat

tel. 71 347 16 38
fax: 71 347 16 38
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 14:30
Centrum Kierowania, ul. Zapolskiej 4, 55-080 Wrocław
Przyjmowanie interwencji telefon:
986
fax:
71 371 67 62
godziny pracy:
całą dobę
Zgłoszenia
od osób głuchoniemych
poprzez SMS-y
telefon:
608 302 302

godziny pracy:
całą dobę
Kancelaria GŁÓWNA
ul. GWARNA
telefon: 71 347 16 35
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Kasa


godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:00
Rzecznik Prasowy
telefon: 71 347 16 40
fax: 71 347 16 40
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Skargi i wnioski
telefon: 71 347 16 39
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:30


druk PRAC MAGISTERSKICH DRUK PRAC DOKTORSKICH Oprawa twarda i miękka Druk rysunków

USŁUGI REKLAMOWE I HANDEL ART. BIUROWYMI


PolGer - TO JUŻ 20 LAT

USŁUGI: pieczątki, stemple, oprawa, bindowanie, lakowanie, tłoczenie, hot-print, grawerowanie, wycinanie ploterami tnącymi, grawerującymi, laserowymi, szyldy, tablice, banery, koszulki, medale, odznaki, przypinki, pinsy, bonty, sublimacja, kubki, podkładki pod myszy, suche pieczęcie, druk offsetowy, druk cyfrowy, druk solwentowy, druk pigmentowy, druk atramentowy, druk wielkoformatowy, laminacja wielkoformatowa, laminacja arkuszowa, foliowanie, smycze z nadrukiem, breloki, żetony, numerki na drzwi, numerki szatniowe, sitodruk, tampondruk, dyplomy, puchary, znaczki, naklejki, nalepki wypukłe z oczkiem, medale bite, medale trawione, matryce, sztance, zegary reklamowe, skanowanie, skanowanie wielkoformatowe, roll-upy, nagrywanie płyt CD i DVD, nadruki na płytach i na naklejkach do płyt, zlecenia nietypowe, druk woskowy, druk prac magisterskich, dyplomowych i doktoratów, edycja prac, wydawnictwo z ISBN, oprawy twarde, klejone, wsuwane, grzebieniowe, zwojowe, oprawy introligatorskie, broszury, projektowanie stron www, rejestracja domen, hosting, doradztwo itd. Sprzedaż: bindownice, laminatory, gilotyny, obcinarki, trymery, dziurkacze, zszywacze, drukarki, sprzet elektroniczny, artukuły biurowe, papier, rolki papieru do ploterów, folie laminacyjne arkuszowe i rolowe, etykiety samoprzylepne, płyty CD i DVD, pamięci przenosne pendrive, identyfikatory, holdery, kartony białe i kolorowe w różnych formatach, automaty pieczątkarskie, poduszki, spinacze, listwy wsuwane, grzbiety plastikowe, folie i kartony do opraw, zaokrąglacze, zegary, testery banknotów, towary na zamówienie.

Usługi wykonywane są we Wrocławiu i pod Wrocławiem.

Indywidualne kalendarze. Kalendarz z nadrukiem. Druk i oprawa.

Informacje 71 3281656; Wrocław Smoluchowskiego 22/1

MAPKA

Introligator. Nadruki, znakowanie, tłoczenia (hot print - złocenie), grawerowanie na kalendarzach.
Oprawa kalendarzy indywidualnych (z drukiem) .

Kompleksowa obsługa konferencji, zjazdów, spotkań: identyfikaory, smycze, zaproszenia, programy, teczki, torby z nadrukami, długopisy, notesy, clipboardy, kawa, herbata itd.

  Zaprzyjaźnione linki:  
List zza grobu - Każdy Polak powinien to przeczytać
Urząd Miasta Wrocławia
informacje miejskie
Afra Wałbrzych
we.Wroclawiu.pl hosting domeny projektowanie stron
Armar - Filtry do wody
producent systemów ogrodzeniowych

 

 


SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DO BIURA I DO USŁUG
LAMINATORY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
TESTERY
BANKNOTÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
LICZARKI
BANKNOTÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
GALERIA PAPIERU
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ZAOKRĄGLACZE
NAROŻNIKÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
SZAFKI
NA KLUCZE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
IDENTYFIKATORY
HOLDERY

STRONA1
STRONA2
STRONA3
MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
BARWNE A4

STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
WIZYTÓWKI

STRONA1
STRONA2
STRONA3
KARTONY
OZDOBNE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
PUCHARY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
GRAWERTON
STRONA1
STRONA2
STRONA3
MEDALE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
         
   
ALBA
wieszaki, zegary, saszetki, stojaki, prezentery, wagi elektroniczne i mechaniczne

SPRZEDAŻ USŁUG
GRAWEROWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUKOWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DYPLOMY NA METALU
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUK WIELKOFORMATOWY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUKARNIA OFFSET
STRONA1
STRONA2
STRONA3
POLIGRAFIA
STRONA1
STRONA2
STRONA3
IDENTYFIKACJA KONFERENCJE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
MEDALE ODZNAKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
SUCHE PIECZĘCIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
WIZYTÓWKI
KARTY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
STRONA4
MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
NAKLEJKI
NALEPKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
BARWNE A4

STRONA1
STRONA2
STRONA3
FOLIOWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
KARTONY
OZDOBNE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
PUCHARY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
BONTY
PRZYPINKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
HOSTING
STRONA1
     
   

Sprzedaż urządzeń i artykułów biurowych i do usług starsza wersja

Ceny netto
ZAPRASZAMY Andrzej Bergier

stare indexy a b